ORGANISATIE
Pels en Pluim.
De vereniging heeft momenteel een 5 koppig bestuur en is ingeschreven bij de kamer van koophandel. Ieder die geïnteresseerd is in een van onze diergroepen en dit wil delen met collega liefhebbers, kan lid worden van onze vereniging voor € 25,00 (jeugdleden € 10,00 per jaar. Indien u  wenst deel te nemen aan tentoonstellingen kunt u lid worden van KLN of NBS waarvan u tegen betaling van de contributie een fokkerskaart ontvangt.

                                                                                                                                 Secretariaat:
                                                                                                                                 Jan van de Boogaard
                                                                                                                                 Peelkant 66
                                                                                                                                 5845 EG  St.Anthonis
                                                                                                                                 Tel. 06-53880825
                                                                                                                                 E-Mail: janvdboogaard@hotmail.nl

K.L.N
.
Kleindier Liefhebbers Nederland. Bij deze landelijke organisatie zijn veel verenigingen aangesloten. Ook Pels en Pluim is hier geen uitzondering op. De bond kent per provincie een afdeling. De provinciale vergaderingen worden door de aangesloten verenigingen bezocht. Zo hebben de leden via de vereniging zeggenschap in het beleid van KLN. Een lid van Pels en Pluim kan lid worden van de KLN. Tegen betaling van de contributie ontvangt het lid een fokkerskaart. Op deze kaart staat het fokkersnummer vermeld welke u nodig heeft om in te kunnen schrijven op tentoonstellingen. Tevens kunt u tegen gereduceerde prijs vaste gesloten erkende pootringen bestellen of de pelsdieren laten tatoeëren. Als u lid wordt ontvangt u maandelijks het vakblad kleindiermagazine’. KLN is actief op velerlei gebied. Zij onderhouden contacten met de overheid en andere organisatie’s. Zij geven prijzen weg op tentoonstellingen, ondersteunen de publicaties van artikelen in het vakblad ‘kleindiermagazine’ en zijn behulpzaam bij het beantwoorden van vragen over onze hobby. Voor meer informatie over KLN verwijzen wij u naar hun website: www.kleindierliefhebbers.nl

N.B.S.
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersvereniging. Ook bij deze landelijke organisatie is Pels en Pluim aangesloten.
Zij hebben een zelfde functie als KLN maar nu op het gebied van Sierduiven. Ook zij hebben een eigen website waarop u terecht kunt voor meer informatie. www.sierduif.nl

F.B.
Het Facilitair Bureau (FB) van KLN en NBS behartigt voor de beide bonden de tentoonstellingszaken.

Deze landelijke organisatie houd zich met name bezig met de gang van zaken rond de tentoonstellingen. Zij maken regels waaraan de organiserende vereniging bij het organiseren van een tentoonstelling zich aan moet houden. Per provincie zijn er een aantal afgevaardigde die de tentoonstellingen bezoeken en controle uitvoeren. Hiermee wordt bereikt dat de dieren op verantwoorde wijzen worden tentoongesteld in voldoende ruime en comfortabele hokken. Maar ook voor het bezoekend publiek op een zo prettig mogelijke manier de tentoonstellingsruimte te laten bezoeken.