TALENTENSHOW
Talentenshow een nieuwe formule van Pels en Pluim Mill

De talentenshow is een nieuwe opzet van de ook door veel andere verenigingen georganiseerde jongdierenkeuringen. Binnen
Pels en Pluim was men van mening dat dit anders moest. Vooral om meer publiek te trekken en andere liefhebbers van de
kleindierensport.
Tot op heden was het een onderlinge competitie met alleen
liefhebbers van de eigen vereniging.  Al snel werd de naam
talentenshow bedacht die meer recht doet aan de doelstelling.
Het keuren en beoordelen van jonge dieren of zij geschikt zijn 
of worden om hiermee naar tentoonstellingen te gaan.
Dus of het dier of dieren hiervoor talent hebben.
Om meer dieren te trekken werd ook afgesproken
dat elk lid een of meer bekende vrienden in de
kleindierensport zouden benaderen om ook enkele dieren in
te sturen. Dit laatste was een prima idee.
Totaal werden door vele inzenders bijna 500 dieren in de kooien
gebracht.
De keuring in het bijzijn van de eigenaar(s) was voor iedereen
toegankelijk ook voor publiek die dit zeer bijzonder vonden.
Ook het aanwijzen van de kampioenen was openbaar en werd als
volgt uitgevoerd. Elke keurmeester bracht zijn beste dier naar voren, deze dieren werden ook door de andere keurmeesters
beoordeeld waarna zij door het opsteken van een cijfer de waardering gaven aan elk dier. Het dier met de meeste punten werd 
dan uiteraard de beste van de show. Ook werd zo het beste talent van elke diergroep aangewezen. Dit was heel bijzonder
omdat het beste talent niet noodzakelijk een hoog predicaat nodig had om deze titel in de wacht te slepen. Alle kampioenen en
talenten kregen naast een geldprijs ook een prachtig certificaat met een foto daarop van het betreffende dier. Ook werd voor
de jeugd een certificaat per diergroep uitgereikt. Naast de dieren die in het bijzijn van de eigenaars werden beoordeeld waren
ook andere activiteiten te zien. Zoals ras schapen, kuikens, een aaibak en kampioens pony’s. Heel toevallig was er ook een
circus naast de TT hal neer gestreken waar ook olifanten, tijgers, kamelen en diverse andere dieren te zien waren. Dus volop
bekijks voor het publiek wat in grote getale is komen kijken. Dus zowel het aantal dieren was meer dan voldoende maar ook
het aantal liefhebbers en publiek was meer dan verwacht en nog belangrijk iedereen vond het een erg mooi evenement. Dus
op naar de volgende talentenshow. Mogelijk ook een idee voor andere verenigingen.